Wetenschappelijk onderzoek

Lineariteit

Veel statistische analyses die we gebruiken zijn gebaseerd op de assumptie van lineariteit; Er is een lineair verband tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabele(n). De reden hiervoor is eigenlijk heel eenvoudig; als er een lineair verband bestaat kunnen we met één parameter het verband weergeven, want de helling van de (regressie) lijn is overal even groot. Als er geen lineair verband bestaat tussen de variabelen, dan zouden we meerdere parameters nodig hebben om het verband tussen twee variabelen weer te geven. 

Om een idee te krijgen of er sprake is van een lineair verband kunnen we het scatterplot tussen de variabelen inspecteren. In Figuur 1 zie je dat er een rechte lijn te trekken is door de scatterplot en dat deze lijn een goed idee geeft van het verband tussen beide variabelen. We kunnen hier dan ook zeggen dat er sprake is van een lineair

Correlaties

Om de sterkte van een verband tussen bepaalde kenmerken te bepalen worden vaak correlaties gebruikt. In deze uitleg wordt ingegaan op de Pearson r correlatie. Er wordt uitgelegd wanneer een correlatie een geschikte test is, aan welke voorwaarden de variabelen in de dataset moeten voldoen en hoe je de resultaten kunt interpreteren en rapporteren.

2021-06-10T08:30:03+02:00oktober 20th, 2020|Statistiek, Wetenschappelijk onderzoek|0 Reacties

Multilevel analyse

Multilevel analyse is een statistische analyse die je gebruikt wanneer cases (level 1) genest zijn in groepen (level 2). Een veelgebruikt voorbeeld is leerlingen die genest zijn in scholen. Maar het kunnen ook werknemers genest in firma’s, inwoners in landen of bomen in bossen et cetera betreffen. Andere namen voor multilevel analyse zijn onder andere mixed models en hierarchical linear models.

Het idee hierachter is dat verschillen tussen individuen niet alleen te maken hoeven te hebben met individuele kenmerken. Ook kenmerken van de groep waar de individu toe behoort kunnen van invloed zijn. Als je bijvoorbeeld ziekteverzuim van medewerkers in supermarkten wil verklaren, meet je medewerker-kenmerken zoals mentale en fysieke gezondheid. Je vermoedt echter ook dat het verzuimbeleid van de organisatie, bedrijfsgrootte en de locatie een rol kunnen spelen bij de mate van ziekteverzuim van een medewerker. Dus je verzamelt niet alleen medewerker-specifieke gegevens, maar ook organisatie-gegevens

2021-08-30T12:28:52+02:00december 10th, 2019|Statistiek, Studenten, Wetenschappelijk onderzoek|0 Reacties

Korte statistiekvraag?

Snel een antwoord op een korte statistiekvraag.

Bij het uitvoeren van statistische analyses voor het afstudeeronderzoek kun je gebruik maken van diverse bronnen, zoals video’s op youtube. En daarmee kun je een heel eind komen. Maar soms heb je een korte statistiekvraag: Mag ik concluderen dat de assumpties niet geschonden zijn? Heb ik de analyses gekozen die het beste passen bij mijn dataset? Hoe schrijf ik de resultaten duidelijk op? Welke conclusies kan ik uit mijn resultaten trekken?

Voor die vragen is het vaak niet nodig om een afspraak met een statistisch begeleider te plannen. Je wil gewoon snel even sparren of een kort advies en het liefst op korte termijn zodat je weer zelfstandig verder kunt werken. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Meer informatie vind je op deze pagina.

2022-11-05T14:49:27+01:00november 12th, 2019|Statistiek, Studenten, Wetenschappelijk onderzoek|0 Reacties

Welkom bij Data-Affinity

Vastgelopen bij het schrijven van je scriptie?

Data-Affinity kan hulp bieden bij de verschillende aspecten die komen kijken bij het uitvoeren van onderzoek en studenten helpen hun afstudeerfase met succes af te ronden

Statistiek en SPSS

Voor ondersteuning bij het bepalen van de juiste statistische analyses, voor het uitvoeren van analyses in SPSS, voor interpretatie van de output en duidelijke verslaglegging. Data-Affinity heeft al veel studenten geholpen.

Scriptiebegeleiding

Studenten lopen soms vast bij het opzetten van hun afstudeeronderzoek of het schrijven van de afstudeerscriptie. Ze kunnen iemand gebruiken die hen helpt de rode draad van het verhaal vast te houden. Met wat onderzoeksadvies en extra begeleiding van Data-Affinity kan het scriptieproces sneller en eenvoudiger worden doorlopen. Stuur vrijblijvend een email naar info@data-affinity.nl voor een indicatie van de mogelijkheden en kosten.

2022-11-08T07:48:53+01:00november 4th, 2019|Statistiek, Wetenschappelijk onderzoek|0 Reacties
Ga naar de bovenkant