Tolerance = ,000 limit reached

Foutmelding bij multiple regressies in spss

Regelmatig krijg ik vragen in verband met een foutmelding bij het uitvoeren van multiple regressieanalyse in spss: Tolerance = ,000 limit reached. In deze post leg ik uit wat deze melding betekent, wat de gevolgen zijn voor de uitkomsten van de analyse en hoe je het probleem kunt ondervangen.


Voorbeeld foutmelding Tolerance

Oorzaak foutmelding tolerance limit reached

De foutmelding tolerance limit reached heeft te maken met het feit dat een dusdanige hoge mate van multicollineariteit is gevonden dat de regressieanalyse niet uitgevoerd kan worden.

Een belangrijke assumptie van een multiple regressie is dat er geen sprake is van multicollineariteit; de predictors in het regressiemodel mogen onderling niet te sterk samenhangen. Multicollineariteit heeft namelijk een ongewenst effect op de resultaten. Als de predictoren sterk samenhangen zijn de regressiecoëfficiënten veel kleiner (met