Statistiek (SPSS)

Multilevel analyse

Multilevel analyse is een statistische analyse die je gebruikt wanneer cases (level 1) genest zijn in groepen (level 2). Een veelgebruikt voorbeeld is leerlingen die genest zijn in scholen. Maar het kunnen ook werknemers genest in firma’s, inwoners in landen of bomen in bossen et cetera betreffen. Andere namen voor multilevel analyse zijn onder andere mixed models en hierarchical linear models.

Het idee hierachter is dat verschillen tussen individuen niet alleen te maken hoeven te hebben met individuele kenmerken. Ook kenmerken van de groep waar de individu toe behoort kunnen van invloed zijn. Als je bijvoorbeeld ziekteverzuim van medewerkers in supermarkten wil verklaren, meet je medewerker-kenmerken zoals mentale en fysieke gezondheid. Je vermoedt echter ook dat het verzuimbeleid van de organisatie, bedrijfsgrootte en de locatie een rol kunnen spelen bij de mate van ziekteverzuim van een medewerker. Dus je verzamelt niet alleen medewerker-specifieke gegevens, maar ook organisatie-gegevens

2021-08-30T12:28:52+02:00december 10th, 2019|Statistiek, Studenten, Wetenschappelijk onderzoek|0 Reacties

Welkom bij Data-Affinity

Vastgelopen bij het schrijven van je scriptie?

Data-Affinity kan hulp bieden bij de verschillende aspecten die komen kijken bij het uitvoeren van onderzoek en studenten helpen hun afstudeerfase met succes af te ronden

Statistiek en SPSS

Voor ondersteuning bij het bepalen van de juiste statistische analyses, voor het uitvoeren van analyses in SPSS, voor interpretatie van de output en duidelijke verslaglegging. Data-Affinity heeft al veel studenten geholpen.

Scriptiebegeleiding

Studenten lopen soms vast bij het opzetten van hun afstudeeronderzoek of het schrijven van de afstudeerscriptie. Ze kunnen iemand gebruiken die hen helpt de rode draad van het verhaal vast te houden. Met wat onderzoeksadvies en extra begeleiding van Data-Affinity kan het scriptieproces sneller en eenvoudiger worden doorlopen. Stuur vrijblijvend een email naar info@data-affinity.nl voor een indicatie van de mogelijkheden en kosten.

2024-04-28T09:30:33+02:00november 4th, 2019|Statistiek, Wetenschappelijk onderzoek|0 Reacties
Ga naar de bovenkant