Home2022-11-08T08:07:12+01:00

Ondersteuning bij Wetenschappelijk Onderzoek

Wij kunnen hulp bieden bij de verschillende aspecten die komen kijken bij het uitvoeren van een onderzoek en studenten helpen om hun afstudeerfase met succes af te ronden.

Video’s

Berichten

Centreren rondom het gemiddelde (mean centering)

Bij het uitvoeren van statistische analyses kom je soms een situatie tegen waarbij variabelen beter gecentreerd kunnen worden rondom hun gemiddelde. Bijvoorbeeld bij een regressie-analyse waarin een moderatie-effect getoetst wordt, maar ook bij multilevel analyses wordt vaak mean centering toegepast.   Wat is mean centering? Mean centering is een zogenaamde ‘lineaire transformatie’ van een variabele. Als we de histogram van

Lineariteit

Veel statistische analyses die we gebruiken zijn gebaseerd op de assumptie van lineariteit; Er is een lineair verband tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabele(n). De reden hiervoor is eigenlijk heel eenvoudig; als er een lineair verband bestaat kunnen we met één parameter het verband weergeven, want de helling van de (regressie) lijn is overal even groot. Als er geen

Homoscedasticiteit

De assumptie homoscedasticiteit Homoscedasticiteit is een assumptie voor verschillende statistische analyses, zoals multiple regressie. Het is een moeilijk woord om uit te spreken en eigenlijk ook een van de moeilijkste assumpties om te controleren. Homoscedasticiteit heeft te maken met residuals, ook wel error terms genoemd. Om een beter begrip te krijgen begin ik dan  ook met een uitleg

Correlaties

Om de sterkte van een verband tussen bepaalde kenmerken te bepalen worden vaak correlaties gebruikt. In deze uitleg wordt ingegaan op de Pearson r correlatie. Er wordt uitgelegd wanneer een correlatie een geschikte test is, aan welke voorwaarden de variabelen in de dataset moeten voldoen en hoe je de resultaten kunt interpreteren en rapporteren.

Go to Top